Redesign --

 

About Redesign
Česky

To see the collection of prior postings to the list, visit the Redesign Archives.

Using Redesign
To post a message to all the list members, send email to redesign@mailman.vse.cz.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to Redesign

Subscribe to Redesign by filling out the following form.

  Obdržíte elektronickou poštou žádost o potvrzení přihlášení, aby se nemohlo stát, že by Vás přihlásil někdo cizí. Toto je a uzavřená konference, to, mimo jiné, znamená, že seznam účastníků je přístupný pouze účastníkům.
  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options.

  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages? Česky  
  Would you like to receive list mail batched in a daily digest? No Yes

Redesign Subscribers
Seznam účastníků je k dispozici pouze pro účastníky konference.)

Zadejte email a heslo pro přístup do seznamu účastníků:

Email: Heslo:   

Pro změnu vlastností Vašeho účtu (nastavení digestu režimů doručení, zaslání hesla nebo odhlášení z konference Redesign) zadejte adresu, pod kterou jste přihlášeni:

Pokud toto políčko nevyplníte, budete požádán o emailovou adresu.


Konferenci Redesign spravuje(í) subrta at vse.cz
Administrativní rozhraní pro Redesign.(vyžaduje přihlášení)
Informace o konferencích na serveru mailman.vse.cz

Delivered by Mailman
version 2.1.13
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered