Redesign --

 

About Redesign
Česky

To see the collection of prior postings to the list, visit the Redesign Archives. aktuální archiv je k dispozici pouze pro účastníky konference.)

Using Redesign
To post a message to all the list members, send email to redesign@mailman.vse.cz.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to Redesign

Subscribe to Redesign by filling out the following form.

  Tato konference je uzavřená, to znamená, že Vaše přihlášení musí nejdříve schválit administrátor konference. O jeho rozhodnutí budete informován e-mailem. Toto je takže a skrytá skupina. Seznam účastníků je dostupný pouze administrátorovi.
  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options.

  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages? Česky  
  Would you like to receive list mail batched in a daily digest? No Yes

Redesign Subscribers
Seznam účastníků je k dispozici pouze pro administrátora konference.

Zadejte email administrátora a heslo pro přístup do seznamu účastníků:

Email administrátora: Heslo:   

Pro změnu vlastností Vašeho účtu (nastavení digestu režimů doručení, zaslání hesla nebo odhlášení z konference Redesign) zadejte adresu, pod kterou jste přihlášeni:

Pokud toto políčko nevyplníte, budete požádán o emailovou adresu.


Konferenci Redesign spravuje(í) subrta at vse.cz
Administrativní rozhraní pro Redesign.(vyžaduje přihlášení)
Informace o konferencích na serveru mailman.vse.cz

Delivered by Mailman
version 2.1.13
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered